دی ۱۰, ۱۳۹۸

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی (3D Printing)

پرینت سه بعدی یک روش ساخت است که از فرآیندهای افزایشی استفاده می کند. این فرایند شامل اضافه کردن تعداد متعددی از لایه های نازک از یک ماده معین برای ساختن یک شی سه بعدی است.

بیشتر بدانیم