آذر ۳۰, ۱۳۹۸

مدل سه بعدی

3D Model

مدل سه بعدی یک فایل دیجیتالی از یک شی است که با استفاده از نرم افزار 3D CAD یا از طریق اسکن سه بعدی ایجاد شده است.

بیشتر بدانیم