چاپ سه بعدی چیست؟

تعریف چاپ سه بعدی

هر پرینتر سه بعدی قطعات را بر اساس همان اصل اصلی می سازد: یک مدل دیجیتال با اضافه کردن یک لایه به طور همزمان به یک جسم سه بعدی فیزیکی تبدیل می شود.

چاپ سه بعدی چیست
فرایند ساخت بر اساس روش FDM

ساخت افزایشی

فرایندهای متفاوت در چاپ سه بعدی