چاپ سه بعدی چیست؟

تعریف چاپ سه بعدی

هر پرینتر سه‌بعدی قطعات را بر اساس همان اصل اصلی می‌سازد: یک مدل دیجیتال با اضافه کردن یک لایه به طور همزمان به یک جسم سه بعدی فیزیکی تبدیل می‌شود.

چاپ سه بعدی چیست
فرایند ساخت بر اساس روش FDM

ساخت افزایشی

هر پرینتر سه بعدی قطعات را بر اساس همان اصول اصلی می سازد: با اضافه کردن لایه ها به طور همزمان، یک مدل دیجیتالی به یک جسم سه بعدی فیزیکی تبدیل می شود. اینجاست که اصطلاح دیگری به نام ساخت افزایشی از آن ناشی می‌شود چاپ‌ سه‌بعدی در مقایسه با فن آوری‌های ساخت سنتی کاهشی (ماشینکاری CNC) یا تدریجی (قالب گیری تزریقی) یک روش اصلی برای تولید قطعات است.

در چاپ سه‌بعدی ، به ابزارهای خاصی لازم نیست) برای مثال، یک ابزار برش با هندسه خاص یا قالب(. در عوض، قطعات به طور مستقیم بر روی پلتفرم ساخت به صورت لایه به لایه ساخته می شود، که منجر به مجموعه ای منحصر به فرد از مزایا و محدودیت ها می شود در مورد این مزایا و محدودیت ها در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری ارائه می شود.

این روند همیشه با یک مدل دیجیتال سه بعدی آغاز می شود که طرح کلی جسم فیزیکی است. این مدل توسط نرم افزار چاپگر در لایه های باریک دو بعدی خرد شده و سپس به مجموعه دستورالعمل های موجود در زبان دستگاه ) G-code ( برای اجرای چاپگر تبدیل می شود.

فرایندهای متفاوت در چاپ سه بعدی

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.

مواد موجود همچنین براساس فرآیند فناوری ها متفاوت هستند. پلاستیک‌ها رایج‌ترین هستند، اما فلزات نیز به صورت سه‌بعدی قابل چاپ هستند. قطعات تولید شده همچنین می‌توانند طیف گسترده‌ای از خواص را داشته باشند از خصوصیات فیزیکی، خصوصیات اپتیکی تا خواصی مانند لاستیک.

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.

مواد موجود همچنین براساس فرآیند فناوری ها متفاوت هستند. پلاستیک‌ها رایج‌ترین هستند، اما فلزات نیز به صورت سه‌بعدی قابل چاپ هستند. قطعات تولید شده همچنین می‌توانند طیف گسترده‌ای از خواص را داشته باشند از خصوصیات فیزیکی، خصوصیات اپتیکی تا خواصی مانند لاستیک.

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.

از اینجا، نحوه کار چاپگر سه‌بعدی بسته به فرایند فناوری متفاوت است. به عنوان مثال، چاپگرهای FDM رومیزی فیلامنت‌های پلاستیکی را ذوب می کنند و آن را از طریق نازل بر روی پلتفرم ساخت می‌گذارند. مانند یک تفنگ مخصوص چسب با دقت بالا و البته کنترل شده توسط کامپیوتر دستگاه های بزرگ SLS صنعتی از لیزر برای ذوب (یا رسوب) لایه های نازک پودرهای فلزی یا پلاستیک استفاده میکنند.

مواد موجود همچنین براساس فرآیند فناوری ها متفاوت هستند. پلاستیک‌ها رایج‌ترین هستند، اما فلزات نیز به صورت سه‌بعدی قابل چاپ هستند. قطعات تولید شده همچنین می‌توانند طیف گسترده‌ای از خواص را داشته باشند از خصوصیات فیزیکی، خصوصیات اپتیکی تا خواصی مانند لاستیک.

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.

از اینجا، نحوه کار چاپگر سه‌بعدی بسته به فرایند فناوری متفاوت است. به عنوان مثال، چاپگرهای FDM رومیزی فیلامنت‌های پلاستیکی را ذوب می کنند و آن را از طریق نازل بر روی پلتفرم ساخت می‌گذارند. مانند یک تفنگ مخصوص چسب با دقت بالا و البته کنترل شده توسط کامپیوتر دستگاه های بزرگ SLS صنعتی از لیزر برای ذوب (یا رسوب) لایه های نازک پودرهای فلزی یا پلاستیک استفاده میکنند.

مواد موجود همچنین براساس فرآیند فناوری ها متفاوت هستند. پلاستیک‌ها رایج‌ترین هستند، اما فلزات نیز به صورت سه‌بعدی قابل چاپ هستند. قطعات تولید شده همچنین می‌توانند طیف گسترده‌ای از خواص را داشته باشند از خصوصیات فیزیکی، خصوصیات اپتیکی تا خواصی مانند لاستیک.

بسته به اندازه قطعات و نوع پرینتر، فرایند چاپ معمولاً حدود 4 تا 18 ساعت طول می کشد. اگرچه، قطعات چاپی سه بعدی به ندرت آماده استفاده از ماشین هستند. بعضی اوقات آنها برای دستیابی به سطح مطلوب نیازمند مقداری پس پردازش (پس از چاپ) هستند. این مرحله زمان کار اضافی و (معمولاً دستی) را می‌طلبد.