ارسال مدل از طرف مشتریان و چاپ سه بعدی در تری دی چاپ. این کاری است که ما هر روز به آن مشغول هستیم و طی بیش از 5 سال هزاران نمونه چاپی را ساخت و تولید کرده ایم. در اینجا شما می توانید بخش اندکی از این تولید ات را که در کارخانه چاپ سه بعدی ما انجام گرفته است را مشاهده کنید.
ما با بکارگیری آخرین فناوری های چاپ سه بعدی و متخصصین حرفه ای همیشه بهترین نتیجه را برای مشتریان خود رقم زده ایم.