تری دی چاپ (dddchap) سرویس آنلاین چاپ سه بعدی شماست. فایل (های) سه‌ بعدی خود را بارگذاری کنید و مشخصات دلخواه خود را وارد کنید.

شما می توانید کیفیت، دقت و نحوه ارائه خدمات تری دی چاپ را آزمایش کنید. از بین 6 نمونه ارائه شده زیر شما می توانید یک نمونه را به دلخواه انتخاب کنید.

استخدام یک طراح سه بعدی

 اگر نمی دانید چگونه چیزی را به صورت سه بعدی طراحی کنید ، می توانید یک طراح را برای انجام مدل سازی سه بعدی برای خود استخدام کنید.

تخفیف برای اهداف آموزشی

یکی از اهداف ما تسهیل دسترسی این فناوری به صورت مقرون به صرفه برای دانشجویان و محققان است و بدین منظور تخفیف های دائمی را در نظر گرفته ایم.