پرینت سه بعدی (3D Printing)

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی یک روش ساخت است که از فرآیندهای افزایشی استفاده می کند. این فرایند شامل اضافه کردن تعداد متعددی از لایه­ های نازک از ماده معین برای ساختن یک شی است.

پرینت سه بعدی
یک مدل پرینت سه بعدی شده با فناوری FDM

ساختار چاپ در پرینترهای سه بعدی

بمنظور ساخت اشیاء، پرینترهای سه بعدی، فرایند ساخت را بر اساس داده های توپوگرافی کامپایل شده در فایل های سه بعدی دنبال میکنند. به این ترتیب، پرینترهای سه بعدی فقط در مناطق مناسب به اضافه کردن مواد برای ایجاد حجم شیء میپردازند. هر فایل سه بعدی به برش های زیادی تقسیم میشود و در فرایند ساخت لایه به لایه بازسازی میشود. یک مثال بسیار ساده تصور یک نان برش زده شده است. با در کنار گذاشتن تکه های برش زده شده نان کامل شکل میگیرد. این دقیقاً همان کاری است که در یک فایل سه بعدی برای بازسازی یک شی انجام میشود.

پرینت سه بعدی
شباهت شکل گیری یک شی در پرینت سه بعدی با نان برش زده شده

روش ساخت افزایشی

داده های توصیفی از شکل شیء سه بعدی باید در یک فایل دیجیتالی بنام فایل سه بعدی خلاصه شوند. میتوان آن را با استفاده از یک نرم افزار مدلسازی سه بعدی یا با اسکن سه بعدی از شیء ایجاد کرد. نرم افزارهای متنوعی بسته به شرایط مورد نیاز (کاربردهای شخصی، صنعتی و غیره) وجود دارد که دارای سطح پیچیدگی های مختلفی هستند.

پرینت سه بعدی (3D Print) یک رونوشت فیزیکی ایجاد می کند. این داده های دیجیتالی است که صورت خارجی (فیزیکی) به خود میگیرند و امکانات گسترده ای برای خلاقیت را پیش روی شما قرار میدهد. چاپ سه بعدی روشی جدید و انقلابی تلقی میشود زیرا منطق کاملاً متفاوتی از روشهای تولید متداول قدیمی دارد. در فرآیندهای ساخت سنتی، برای ایجاد یک شیء دستگاه ها مواد را حذف می کنند مانند دستگاه های CNC. اما برای ایجاد یک شیء در ماشین آلات چاپ سه بعدی مواد در لایه های متعدد اضافه می شود.